Ex_posure

Exhibitions

CAMPUS NOVEL, Rezeptionsästhetik

Campus Novel – Rezeptionsästhetik 

Το πρότζεκτ  Rezeptionsästhetik  εστιάζει στην περιοχή της Κυψέλης ως παραδειγματική περίπτωση μελέτης του αστικού αποθέματος.

Η Κυψέλη αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες του άλλοτε επιτυχημένου οικονομικού μοντέλου της ανοικοδόμησης,  συστήνοντας ως  νεωτερικό τύπο κατοίκησης την πολυκατοικία. Η αθηναϊκή πολυκατοικία αναπτύχθηκε μέσω του συστήματος της αντιπαροχής  παράγοντας νέες σχέσεις ανάμεσα σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ενοικιαστές και χρήστες του κοινόχρηστου χώρου. Η έννοια της ιδιωτικότητας εγγράφεται μεταπολεμικά ως μια συλλογική διεκδίκηση ευδαιμονίας  μέσω του καταναλωτικού συγκεντρωτισμού. Ο αστός της δεκαετίας του 60 και του 70 εξιδανικεύει τα αντικείμενα διαμορφώνοντας τις φαντασμαγορίες του εσωτερικού χώρου. Συνεκδοχικά το διαμέρισμα αποτελεί βασική συνθήκη σε ένα συμβιωτικό αλλά απόλυτα ιεραρχημένο και εσωστρεφές κέλυφος.

Οι είσοδοι των πολυκατοικιών, σχεδιασμένοι να εξυπηρετούν τη μετάβαση από το δημόσιο χώρο στην αυτονομία της ατομικής κατοικίας συνιστούν περάσματα προσωρινής οικειοποίησης. Η υπόθεση εργασίας του πρότζεκτ Rezeptionsästhetik ορίζει τις εισόδους των πολυκατοικιών της Κυψέλης ως το stock scenery μιας συνολικά επιτελεστικής διαχείρισης που ξεκίνησε από την παρατήρηση στο πεδίο της καθημερινής πρακτικής και συστηματοποιήθηκε ως εντοπισμένη αρχειακή καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του ιδιότυπου αυτού αστικού αποσπάσματος.

Ανατρέχοντας στη σημειογραφία των ενδιάμεσων χώρων, διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για περιβάλλοντα χωρίς ιδιαιτερότητες που σταδιακά αποταυτοποιούνται από το ρυθμό χρήσης στον οποίο υποβάλλονται. Παραδόξως ένας αριθμός εισόδων, στη συγκεκριμένη περιοχή, εμπεριέχει ποικίλες αισθητικές διατυπώσεις ενώ άλλος δε φέρει απολύτως καμία. Η αισθητική επένδυση ή μη των μεταβατικών αυτών χώρων δεν ορίζεται από κάποια ειδική οδηγία του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ωστόσο  η προσάρτηση τους  στο κοινόχρηστο τμήμα του κτιρίου δίνει τη δυνατότητα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να αποφασίζουν συλλογικά για οποιαδήποτε μορφή επέμβασης.

Η αστική έκταση της Κυψέλης υποβλήθηκε σε μια οριζόντια σάρωση στην οποία καταγράφηκαν οι είσοδοι των πολυκατοικιών που φέρουν αισθητικά ή διακοσμητικά χαρακτηριστικά. Έπειτα από ενδελεχή επεξεργασία του ετερόκλητου υλικού που συγκεντρώθηκε  αναφορικά με το είδος της διακόσμησης, τα υλικά, τη χρονικότητα της εκτέλεσης καθώς και άλλων στοιχείων που κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν, προέκυψε μια μορφή κατηγοριοποίησης που συνοψίζει τις διαφορετικές αισθητικές τυπολογίες που αναδείχθηκαν. Το πρότζεκτ ενσωματώνει μια σειρά δράσεων  που πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά σε κάποιες από τις εισόδους  ως  διαμεσολάβηση ή ως σενάρια δυνητικής οικειοποίησης του προϋπάρχοντος.

Η αρχειακή κατασκευή, στη σχετική στόχευση, δε νοηματοδοτείται σαν ένα κλειστό μεθοδολογικό σχήμα  για πιθανούς μελετητές της αρχαιολογίας του καινοφανούς αλλά σαν  επινοητική πρακτική αναδιατύπωσης ζητημάτων που συσχετίζουν την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον κοινωνικό ιστό με τις εκδηλώσεις του σύγχρονου  Αθηναϊκού αστικού μορφώματος.

Campus Novel “Rezeptionsästhetik” extended!

Η έκθεση παρατείνεται: Δευτέρα-Τρίτη 6-8pm. Finissage, Tuesday 4th April 8-11pm 

Η ομάδα Campus Novel δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2011. Αποτελείται από τους

Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννη Δελαγραμμάτικα, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννη Σινιόρογλου και Γιάννη Χειμωνάκη.

campusnovel.blogspot.gr

https://www.snehtaresidency.org/single-post/2017/03/27/Rezeptionsästhetik

https://www.facebook.com/events/928135290622886/

« από 9 »