Ελένη Ζυμαράκη

News

“The Marathon”, epitelesis – Performance Art Foundation

“The Marathon” – Series of live performances by epitelesis – Performance Art Foundation

Υπό το τίτλο “The Marathon”, ο οργανισμός epitelesis – Performance Art Foundation παρουσιάζει τη σειρά ζωντανών επιτελέσεων (performances) το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου – 18:00 με 22:00 στους χώρους του Booze Cooperativa, με ελεύθερη είσοδο. Ως αποτέλεσμα του ομώνυμου εκπαιδευτικού εργαστηρίου και με τη καθοδήγηση της εικαστικού Dagmar I. Glausnitzer Smith και του καλλιτεχνικού διδύμου Zeirle & Carter, με βάση τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και των προσκεκλημένων δασκάλων Αντρέα Πασιά και Francesco Kiàis, οι συμμετέχοντες έχουν ως σημείο έναρξης του ‘μαραθώνιού’ τους το κέντρο της Αθήνας, καθώς επιλέχθηκαν μέσω ανοιχτού καλέσματος από Ελλάδα, Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.

Με αναφορά στην εντατική προσπάθεια και την ικανότητα συγκέντρωσης, ο ‘μαραθώνιος’ έχει συνήθως ως απώτερο σκοπό την κατάκτηση της τερματικής γραμμής. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο δρομέας μαθαίνει την αναγκαιότητα διαμερισμού ενέργειας, αντιμετωπίζοντας κάθε βήμα ως ένα ‘στόχο’. Στη σειρά επιτελέσεων “The Marathon”, ο κάθε καλλιτέχνης παρουσιάζει το έργο του ως ένα ακόμη βήμα-στόχο της προσωπικής του πορείας, μέσα από την εμπειρική διαδικασία μάθησης του εργαστηρίου και την καθοδήγηση των ‘προπoνητών’ του. Σε μία χρονική στιγμή κοινωνικής αβεβαιότητας, τα σημεία συνάντησης του σώματος ενός καλλιτέχνη με το κοινό, όπου οι διάφορες διαδρομές συγκλίνουν, αποτελούν ένα χώρο συνεύρεσης, ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής προβληματισμών, με σκοπό την επίτευξη του επόμενου κοινού ‘βήματος’ παρά την κατάκτηση μίας τερματικής γραμμής.

Συμμετέχοντες: Angel Alado (Μεξικό), Αγγελική Χάιδω Τσόλη (Ελλάδα), Anniken Weber (Νορβηγία/ Ην. Βασίλειο), Claude Bernand (Γαλλία), Katya Petetskaya (Ρωσσία/Αυστραλία), Lizzie Masterson (Ην. Βασίλειο), Σοφία Τερλέγκα (Ελλάδα), Τιτίκα Σταμούλη (Ελλάδα)

 

Entitled “The Marathon”, the organization epitelesis – Performance Art Foundation presents a series of live performances on Saturday 19th of September – 18:00 until 22:00 at multiple spaces provided by Booze Cooperativa (Kolokotroni 57 – Monastiraki), with free entrance for the public. As a result of its homonymous educational workshop and under the guidance of visual artist Dagmar I. Glausnitzer-Smith and artistic duo Zierle & Carter based in Germany and the United Kingdom, alongside guest teachers Andreas Pashias and Francesco Kiàis, the participants share the center of Athens as a starting point to their ‘marathon’, being selected through an open call from Greece, Cyprus and other international destinations.

Often used as a metaphor for strenuous effort and the ability to concentrate, the ‘marathon’ aims at reaching a finish line as its ultimate goal. During its route, each runner learns the necessity of distributing energy on the way, making every step into a ‘goal’ of its own. In the series of live performances “The Marathon”, each artist presents his/her own work as an other step-goal of their personal route, through the experiential process of exchange and the guidance of their ‘coaches’ provided during the workshop. In a current time frame of social instability, the meeting points of the artist’s body with an audience, where diverse routes inevitably converge, can be approached as a communal space of coexistence in order to voice and exchange urgencies, aiming at the achievement of the next common ‘step’ instead of reaching another finish line.

Participants: Angel Alado (Mexico), Angeliki Chaido Tsoli (Greece), Anniken Weber (Norway/UK), Claude Bernand (France), Katya Petetskaya (Russia/Australia), Lizzie Masterson (UK), Sophie Terlega (Greece), Titika Stamouli (Greece)

www.facebook.com/events/1634351826834446/

www.epitelesis.com

www.boozecooperativa.com